webwise met Websitebron!

Uw site is klaar en is "live", en hoe dan verder?

Voor sommigen zal het reguliere onderhoud voldoende zijn.
Anderen willen extra artikelen schrijven, ze aan menu's toevoegen en zo de site uitbreiden. Of nieuws melden.

U kunt dat natuurlijk Websitebron laten doen.
Maar u kunt het ook zelf en/of eventueel anderen machtigen artikelen te schrijven of aan te passen. Waarbij u de regie houdt en beslist of de aanpassingen van derden al dan niet doorgevoerd worden.
Joomla! CMS is daar met een inlog- en autorisatiesysteem helemaal op ingericht, dus geen probleem. U kunt zeer gedetailleerd bepalen wat anderen wel en niet mogen.

Hoe dat werkt? Websitebron kan het u leren!
Een voorproefje van hoe de "achterkant" er uit ziet:

Een gratis, zeer beknopte handleiding voor het aanpassen van een Joomla! site vindt u hier.