webwise met Websitebron!

Elke organisatie die zich in de EU bevindt of die verzamelt, vastlegt, organiseert, structureert, opslaat, aanpast of wijzigt, opvraagt, zich bezighoudt met raadpleging, gebruik, verzending, verspreiding of anderszins beschikbaar stellen, het doen van afstemming of combinatie, beperken, wissen of het vernietigen van persoonlijke gegevens van mensen die zich in de EU bevinden, moet voldoen aan de AVG.

Of dat voor uw website veel of weinig betekent hangt er sterk vanaf welke en hoeveel persoonsgegevens u verwerkt. En hoe en waarom u dat doet.

Websitebron kan u hiermee helpen. We lichten uw site door en geven aan waarvoor u in uw register beleid dient te definiëren.

Meer weten? Neem contact op!

 

Onze eigen privacyverklaring vindt u hier.