webwise met Websitebron!

Hoewel het mogelijk is een site vanaf een eigen computer (server) te draaien, is het raadzaam de site bij een gespecialiseerd bedrijf onder te brengen (een "hoster").

De voordelen zijn vooral: geen zorgen over onderhoud en beheer van de hardware, internet verbinding, stroomuitval etc. Goede hosters hebben schaduwsystemen, meervoudige verbindingen met het internet en noodstroomvoorzieningen.
De capaciteit kan gekozen worden in overeenstemming met het te verwachten gebruik van de site.

De kosten vallen mee: vanaf ca € 3,- per maand.

Websitebron kan u adviseren bij de keuze van een hosting bedrijf.